ПРИРОДА, ПОГОДА, ВРЕМЯ - Thiên nhiên, Thời tiết, Thời gian:

ПРИРОДА, ПОГОДА, ВРЕМЯ - Thiên nhiên, Thời tiết, Thời gian:

 По-русски (Tiếng Nga) По-вьетнамски (Tiếng Việt)  Произношение (Cách đọc theo ký tự tiếng Nga)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Comments