РЕСТОРАНЫ, ПИТАНИЕ - Nhà hàng, Ăn uống:

РЕСТОРАНЫ, ПИТАНИЕ - Nhà hàng, Ăn uống:

 По-русски (Tiếng Nga) По-вьетнамски (Tiếng Việt) Произношение (Cách đọc theo ký tự tiếng Nga)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Comments