ТАМОЖНЯ, АЭРОПОРТ, ПОЧТА - Hải quan, Sân bay, Bưu điện:

ТАМОЖНЯ, АЭРОПОРТ, ПОЧТА - Hải quan, Sân bay, Bưu điện:

 По-русски (Tiếng Nga) По-вьетнамски (Tiếng Việt) Произношение (Cách đọc theo ký tự tiếng Nga)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Comments